Poranění kloubů


O problému:

Poranění kloubu řadíme podle vážnosti do čtyř kategorií:

Přepětí (distenze) kloubního pouzdra, kdy vzniká pouze malý otok a bolestivost.

Roztržení (ruptura) kloubního pouzdra – dochází ke krevnímu výronu v kloubu a omezení hybnosti.

Podvrtnutí (distorze) je zranění, při kterém kloubní hlavice opustí kloubní jamku a vrátí se zpět, dochází k rozvláknění až roztržení vazivového obalu a porušení cév. Nejčastější bývá podvrtnutí v kotníku či v prstech u rukou.

Při podvrtnutí neboli distorzi kotníku dochází buď k částečnému nebo úplnému poškození vazu, jeho natržení nebo dokonce přetržení. Navenek se podvrtnutí projeví otokem, namodralou až fialovou modřinou, pokud dochází k natržení vazů, objeví se výron krve. Místo je na dotek velmi bolestivé, nelze na nohu našlápnout, může dojít i k drobné deformaci – vytočení kotníku do nepřirozené polohy.

Jako léčba se doporučuje hlavně klidový režim. Obecně se doporučuje, co nejmenší zátěž, nohu 2 – 3 denně ledovat a následně stáhnout kompresním elastickým obvazem. Pro zamezení otoku je dobré zvednout nohu nad úroveň srdce – nebude do ní proudit tolik krve a podvrtnutí bude méně citlivé a bolestivé.

Ve vážnějších případech se podvrtnutí na přetržení vazů řeší operativně pod dohledem lékařů.

K podvrtnutím a poškozením kloubů a vazů jsou obecně náchylnější sportovci a lidé, kteří často a hodně zatěžují dané místo. I podvrtnutí je třeba doléčit a nechat porušené vazy srůst a regenerovat, při jejich předčasné námaze může později docházet k jejich opakovaným poškozením, které mohou způsobit i trvalé potíže se stabilitou pohybu.

Vykloubení je tzv. tupé poranění kloubu, kdy dojde k posunutí kloubní hlavice z jamky. Pokud obě části úplně ztratily kontakt a kloub je na místě držen jen měkkou tkání, mluvíme o úplném vykloubení – luxaci. Jestliže se ale obě části kloubu byť jen nepatrně dotýkají, není zranění tak vážné a jedná se jen o subluxaci – poloviční, neúplné vykloubení. Vykloubení je většinou patrné na první pohled, poraněná část těla zaujímá nepřirozenou pozici a pod kůží se může rýsovat obrys kloubu. Vykloubení je navíc velmi bolestivé, nemocný může trpět horečkou, cítit se malátný. Pokud k němu dojde navíc při nehodě, např. trhavým pohybem, může být poškozena i okolní svalovina a měkké tkáně.

Bez lékařské pomoci není možné vykloubeninu vyléčit – musí se vrátit na správné místo – tzv. repozicí, která je sama o sobě velmi bolestivá. Ve většině lékařských zařízení tak, i když samotný proces repozice trvá jen chvíli, podávají před úkonem anestetikum na znecitlivění poškozeného místa.

První pomoc:

  • Nepokračujte ve sportu, chůzi apod. – nenechejte postiženého zranění "rozcházet" apod.
  • Uložte končetinu do zvýšené polohy
  • Končetinu nepřímo přes látku chlaďte
  • Znehybněte kloub elastickým obvazem ke zmírnění otoku a krevního výronu, v případě vykloubení se nepokoušejte sami vrátit kloub do původní polohy – je to sice potřeba, ale jedná se o velmi bolestivý úkon, který se v současné době provádí v anestezii – nenechte postiženého jíst, pít a kouřit
  • Ověřte citlivost a prokrvení (přítomnost pulsu) na periferii končetiny
  • Poraněného dopravte k ošetření na chirurgii