ZDRAVOTNÍK / ZDRAVOTNICE ZOTAVOVACÍCH AKCÍ


vzdělávací program akreditován MŠMT ČR 

pod č.j. MSMT-24906/2023-4ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Písemný test - 30 otázek 

orientační testy první pomoci zde (bez zpětného vyhodnocení) a nebo zde (100 otázek + vyhodnocení) 

Ústní test - dle vylosovaného tématu

Praktický test - KPR min. 5 min., ošetření akutního stavu