Základy první pomoci (12 hodin)


Kurz obsahuje základní postupy první pomoci. Pro komplexní ovládnutí laické první pomoci doporučujeme zážitkový kurz první pomoci.

Při akutních stavech je třeba zachovat chladnou hlavu, správně vyhodnotit situaci a umět poskytnout první pomoc než přijedou profesionálové. A to Vás naučíme! Klademe důraz na osobní přístup, vše srozumitelně vysvětlíme. Veškeré úkony si prakticky vyzkoušíte včetně nácviku resuscitace na resuscitačních modelech. Po absolvování kurzu budete ovládat základní postupy první pomoci a budete je umět použít. Zvládnete to kdekoli.

Osobní přístup a praktický nácvik na resuscitačních modelech je u nás samozřejmostí. Navíc si vyzkoušíte praktické použití moderního přístroje AED (automatického defibrilátoru), se kterým se můžete na veřejných místech setkat. Školení realizujeme v malých skupinách 5-12 osob, aby se Vám lektor mohl individuálně věnovat.


FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČL jednají o získání certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC) pro tento kurz. Následně vydáný průkaz má mezinárodní platnost.