DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA -
MIMO PROVOZ

  • Naše Zdravotnická dopravní služba (ZDS) se zabývá přepravou DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček)
  • Jsme začleněni do IZS – (integrovaného záchranného systému ČR)
  • Naše sanitní vozidlo je vybaveno AED (automatizovaným externím defibrilátorem)
  • Jsme nestátní soukromá zdravotnická dopravní služba
  • Nabízíme velmi kvalitní služby v podobě moderního vozidla a řádně vyškoleného personálu se slušným a vlídným vystupováním
  • Pracujeme v non-stop nepřetržitém režimu 24 hodin denně

Zajišťujeme odborný zdravotní transport pacientů po celé České Republice a i celé Evropě. Působíme v Libereckém kraji v České Lípě, .

Pro pacienty pojištěné u níže uvedených českých zdravotních pojišťoven jsou naše služby zcela zdarma (pokud má pacient od svého obvodního či ošetřujícího lékaře lístek k přepravě pacienta)

Na transport sanitním vozem má nárok každý pacient, který se necítí na cestu k lékaři po své ose či hromadnou přepravou osob (kontrola, vyšetření, rehabilitace, výkon, příjem pacienta, RTG atd.) a dále pak i na cestu zpět ze zdravotnického zařízení domů.

Nás vůz je plně vybavený, dle platných vyhlášek pro provoz DRNR v ČR specializovanou firmou, která má normované licence k přestavbám sanitních vozů.

Pokud jste nemocní, tak velice rádi vyhovíme Vašim přáním a pomůžeme Vám s dopravou k lékaři či od lékaře a přejeme Vám brzké uzdravení.


Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven: