Ukázky práce a vybavení

Velmi důležitým krokem k prezentaci spolku a jeho aktivit je odstartování programu ukázek pro školky, školy, firemní klientelu i širokou veřejnost. Zásahy profesionálních zdravotníků a záchranářů se stanou doprovodným programem několika akcí, které se budou konat během roku. Bude se Jednat se o ukázky různých postupů a nasazení techniky, kterou náš spolek disponuje. Veřejnost tak bude moci vidět zásah záchranářů při simulovaných dopravních nehodách, pádu malého letadla, záchranu osob z výšky a volné hloubky, vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně vycvičených psů atd. Přihlížejícím budou jednotlivé postupy názorně předvedeny i vysvětleny.