ŠKOLA  MLADÝCH  ZÁCHRANÁŘŮ


   Projekt ŠKOLA MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ vzniká z iniciativy naší organizace. Cílem projektu je zprostředkovat žákům základních škol základy první pomoci a pomoci jim zvládnout a orientovat se v krizových situacích. Celý kurz je složen z mnoha lekcí skládajících se z učebního textu a praktických ukázek. Účastníci se dozví mnoho konkrétních informací, jak správně a účinně pomáhat v krizových a život ohrožujících situacích. Mají možnost prověřit se svoje nově získané vědomosti v interaktivním testě. Po úspěšném absolvování testu dostane student certifikát (odznak + diplom) Mladého záchranáře.


   Škola mladých záchranářů - to je svět pro děti a mládež, kteří nejsou lhostejní k životu okolo sebe. Každý z nás se minimálně jednou v životě dostane do situace život ohrožující a nebo může pomoci v takovéto situaci ve svém okolí. Ať dojde k zástavě srdeční činnosti (úraz elektrickým proudem, topení se, dopravní nehoda, infarkt apod.) musí být poskytnuta nepřímá masáž srdce a umělé dýchání z úst do úst do třech minut, jinak je malá šance na přežití (u lidského mozku, který je bez kyslíku víc jak tři minuty může dojít k nenávratnému poškození). Rychlá lékařská pomoc se na místo neštěstí v průměru dostane za 8 až 10 minut.

   Co z toho vyplívá ? Třeba ovládat poskytnutí předlékařské první pomoci ? Budeme nečinně přihlížet a necháme člověka naší neschopností umřít ? Ten člověk může být otec, máme, bratr, sestra, nejlepší kamarád/ka, syn, dcera, vnuk, vnučka, manžel, manželka, děda či babička .... Každý člověk patří do svojí rodiny .... i tvůj blízký se jednou nemusí vrátit domů, protože někdo neví a nebo nechce poskytnou předlékařskou první pomoc ... všichni jsme na jedný lodi a pomáhat si musíme navzájem ..... je to tak ? Znáte lepší pocit než pocit ze zachráněného lidského života ?

   Možná právě vy mne dnes zachráníte život nebo já Vám, člověk nikdy neví co ho čeká ... proto je důležité na krizové situace být připravený dobře, protože v krizových situacích čas a naše schopnosti jsou rozhodujícími veličinami.