HLEDÁME SPONZORY!

Jsme nevládní neziskový spolek snažící se pomáhat při mimořádných událostech. Snažíme se také veřejnosti rozšířit povědomí o poskytování první pomoci a v neposlední řadě pomáháme zdravotně postiženým, seniorům a všem potřebným. Stejně jako v případě jiných neziskových organizací se i naše organizace neobejde bez podpory ze strany sponzorů. Byli bychom proto velmi rádi, pokud by se nám podařilo získat sponzory pro naši nelehkou, ale přesto velmi záslužnou činnost. Přispět můžete formou finanční nebo materiální. Samozřejmostí je vystavení prezenčního certifikátu a darovací smlouvy na poskytnuté dary pro možnost odpočtu daně.


CO VÁM NABÍZÍME ZA VÁŠ SPONZORSKÝ DAR?

Dle výše Vaší pomoci Vás budeme prezentovat:

- na našich internetových stránkách

- na výroční zprávě

- na akcích pořádaných či zajišťovaných naší organizací

- na propagačních materiálech naší organizace

- na brožurách o laické první pomoci

- na tričkách naší organizace

- na uniformách našich zdravotníků


Informace pro sponzory

Sic si vědomi toho že nejsme mediální gigant a naše možnosti propagace sponzorů jsou omezené, doufáme, že se nám touto formou podaří udržet činnost tohoto spolku.

Co můžeme nabídnout :

 • umístění odkazu Vašich internetových stránek na webové prezentaci našeho spolku. Jedná se o základní možnost zviditelnění našich partnerů na stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a spravovány
 • umístění internetového odkazu našeho spolku na Vaše internetové stránky. Odkaz na neziskovou organizaci, kterou Vaše společnost podporuje velmi zvyšuje IMAGE společnosti v očích návštěvníků webové prezentace.
 • vydání prezentačního certifikátu stvrzujícího podporu našeho spolku. Osvědčení slouží ke zviditelnění sponzorských aktivit společnosti vůči Vašim zákazníkům či klientům. Je určeno k umístění na viditelné plochy, internetovou prezentaci apod.
 • poskytnutí obrazového prezentačního materiálu Vaší společnosti. Prezentace je určena k možné informovanosti dalších osob o činnosti organizace, kterou podporujete.
 • prezentaci Vaší značky (loga) na našich záchranářských odevěch. Tato prezentace je účinná při akcích, které jsou zaznamenávány médii.

Pro prezentaci společnosti :

 • prezentaci Vašich letáků na všech akcích našeho spolku. Během těchto akcí je možná prezentace Vašich reklamních a propagačních materiálů široké veřejnosti.
 • prezentaci Vašeho produktu, značky či služeb na materiálech vydávaných našim spolkem. Součástí naší činnosti je vydávání různých, zpravidla tištěných materiálů s tématikou prevence první pomoci, pobytu u vodních ploch apod. Vaše společnost může být zviditelněna na těchto materiálech.

Pro společnost a její zaměstnance :

 • účast našeho spolku na prezentačních akcích pořádaných Vaší společností.
 • během akcí pořádaných Vaší společností můžeme předvést ukázky poskytování první pomoci, vodní záchrany či záchrany pomocí lanových technik.
 • další částí může být prezentace techniky a vybavení. Uspořádání ukázkových a prezentačních akcí pro zaměstnance Vaší společnosti.
 • na základě dohody můžeme uspořádat speciální akce pro pracovníky Vaší společnosti a jejich rodinné příslušníky se zaměřením na záchranné činnosti.
 • zdravotní asistence při zajišťování akcí Vaší společnosti
 • při účasti na Vámi pořádaných akcích jsme připraveni zajistit zdravotnické zajištění včetně lékařského dohledu.

Samozřejmostí je možnost odečtení sponzorského daru z daňového základu a průhlednost hospodaření naší organizace.