FAQ

1. Budeme dělat akci pro veřejnost a přečetl jsem si, že musíme zajistit zdravotnické zabezpečení akce, je to pravda ?

Ano je. Zákon vám ukládá, že musíte zajistit pro vaše návštěvníky dostatečnou zdravotnickou péči.

2. Budeme dělat akci pro veřejnost a potřebujeme na akci zdravotníky, pomůžete nám ?

Ano, zdravotní asistence zajišťujeme. Podívejte se do naší sekce o zdravotních asistencích a vybavení a pak se nám ozvěte. 

3. Když zajišťujete zdravotní asistence, tak musíte taky používat léky, je to tak ?

Musím vás vyvést z omylu, ale není tomu tak. Podle zákona a zdravého rozumu smí léky naordinovat jen lékař, který je kvalifikovaný k tomuto úkonu. Součástí našeho vybavení jsou sice základní léky, ale ty máme připraveny pro lékaře, který s námi zdravotní asistenci zajišťuje, případně pro lékaře, který při ošetření našeho klienta nabídne pomoc.

4. Proč chcete konkurovat záchranné službě ?

Nechceme a nikdy nebudeme konkurovat záchranné službě. Zdravotnická záchranná služba má poslání v poskytování odborné profesionální přednemocniční péče a její role je nezastupitelná. Naši zdravotníci sice procházejí náročným školením a jsou mezi námi i profesní zdravotníci, ale odbornost našich zdravotníků se nemůže vyrovnat profesionálům, kteří pracují každodenně v oblasti odborné přednemocniční neodkladné péče, tedy záchranné službě. Cílem našeho spolku je spolupráce s IZS, tedy také se zdravotnickou záchrannou službou. V případě nějakého závažnějšího úrazu jsou naši zdravotníci vyškoleni na primární zvládnutí vzniklé situace a kvalitní zdravotní pomoc až do příjezdu záchranné služby, která může provést další ošetření a případný transport do nemocnice.

5. Nemyslíte si, že jste zbyteční, když většinu vašich aktivit dělá Český červený kříž ?

Nemyslíme si to. Aktivity s Českým červeným křížem jsou si velmi blízké, ale budeme se snažit naše projekty prezentovat tak, aby byly využity širokou veřejností. Myslíme si, že ČČK sám nestačí na všechny aktivity, které jsou v této oblasti potřebné, a proto chceme tyto požadavky veřejnosti naplnit. Nemyslíme si, že ČČK všechny své aktivity nezvládá, ale pokud chce dělat své projekty kvalitně, většinou nestačí jen jeho síly k zvládnutí požadavků po celé republice. Nehodláme být konkurentem ČČK, ale chceme doplnit oblasti, v kterých ČČK nepůsobí. Budeme velmi rádi pokud budeme s ČČK a organizacemi jemu podobnými spolupracovat.

6. Potřebuji osvědčení, abych mohl být zdravotníkem na táboře, můžu se obrátit na Vás ?

Samozřejmě se na nás obrátit můžete a rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí můžete u naší organizace absolvovat. Kurz je akreditován MŠMT, osvědčení je platné na území celé republiky po dobu 4 let. Poté můžete osvědčení prodloužit absolvováním doškolovacího kurzu. Můžete se na nás samozřejmě obrátit i v případě, že chcete absolvovat samotný doškolovací kurz. Více info zde. 

7. Chtěli bychom naučit naše zaměstnance základy první pomoci. Mohli byste naše pracovníky zaškolit ?

Bez problémů, již několikrát jsme vyučovali první pomoc v organizacích a máme k dispozici kvalitní pomůcky pro výuku (resuscitační modely Vimetecsa a MiniAnne, příručky první pomoci). Napište nám a dohodneme se na termínu.

8. Můžeme se na Vás obrátit, pokud potřebujeme ukázku první pomoci na naší akci pro veřejnost ?

Jistě, velmi rádi vašim návštěvníkům ukážeme poskytování první pomoci. Pokud na akci nevybíráte vstupné, naše služby budou zdarma. Od vás potřebujeme hrazení dopravy a také občerstvení pro naše členy. Pokud vstupné vybíráte, cena je dohodou.

9. Chtěli bychom půjčit resuscitační model, je to možné ?

Pokud máte zájem o nácvik resuscitace, můžeme Vám zajistit školitele. Pokud máte zájem jen o zapůjčení resuscitačního modelu, vyjdeme Vám také vstříc. Cena za den zapůjčení modelu je od 100 do 150 Kč dle doby zapůjčení.

10. Potřebujeme figuranty a ukázku ostatních složek na našem dni IZS, pomůžete nám ?

Napište nám kdy, kde, v kolik a budeme tam :-).