Výuka první pomoci na 

S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější a zábavným interaktivním způsobem se jim dá vnuknou základní myšlenka tohoto programu. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Pro mateřské školy je program veden formou hry. V rámci programu si vybarvíme postavičku záchranáře Toníka. Každý si s sebou může vzít svého plyšového kamaráda, kterému ošetří rány, zlomeniny i krvácení pod vedením profesionálních zdravotníků a záchranářů. Děti učíme pracovat se skupině, získají mnoho zajímavých informací. trénují obvazovou techniku a nezapomínáme ani na bezpečnost.

Součástí programu je prohlídka sanitního vozu přímo u Vás ve škole. Děti si vyzkouší přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci.

Program, který nabízíme, probíhá ve Vaší škole včetně atraktivní prohlídky sanitního vozu a obsahuje celou řadu důležitých informací, přičemž velká část je věnována praktickému nácviku včetně ukázky neodkladné resuscitace.

Délka kurzu : 60 - 80 minut, dle počtu dětí

Místo konání : ve Vaší škole

Cena : 20,- Kč / osoba (cestovné na území Českopska nehradíte)

Každý účastník obdrží diplom "Malý zdravotník"


Výuka první pomoci na ZŠ

Pro Vaší školu připravíme kurz na míru. Program je pro žáky základních a středních škol veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí, jak rozpoznat závažnost akutního stavu, prakticky si vyzkouší ošetřit rány, zlomeniny i krvácení. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. Neopomíjíme ani bezpečnost a prevenci.

Připravíme reálně namaskované modelové situace poranění, včetně nácviku neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech. Nacvičíme také simulovanou komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby. K dispozici bude plně vybavený sanitní vůz. Žáci se vyzkouší přístroje i vybavení pod vedením profesionálních zdravotníků a záchranářů.

Program, který nabízíme, probíhá ve Vaší škole, včetně atraktivní ukázky sanitního vozu. Výuka obsahuje celou řadu důležitých informací a velká část je věnována praktickému nácviku včetně nácviku neodkladné resuscitace.


I. stupeň

Projekt realizovaný preventivní skupinou našeho spolku. Jedná se o motivaci malých dětí zejména prvního stupně základních škol v pochopení znalosti a nutnosti poskytování první pomoci. Nejdůležitější, co se děti musí naučit je správně přivolat záchranou službu. Učí se však zábavnou formou i ošetřování velmi drobných poranění - říznutí do prstu, krvácení z nosu apod. Nenásilnou formou v podobě krátkého písemného testu který dítě vyplní, je jeho snažení zkontrolováno a ohodnoceno přidělením bodů za správné odpovědi. V případě úspěchu je vystaven průkaz malého záchranáře s vepsaným jménem a příjmením držitele. Průkazy se laminují a v případě kdy má dítě vlastní fotografii tak je možné ji laminovat do průkazu. S tímto projektem je možné se setkat převážně na prezentacích a ukázkách našeho sdružení, kde je očekávána návštěva rodičů s dětmi. Průkazy jsou dětem rozdávány bezplatně.

Délka kurzu : 2 - 6 vyučovacích hodin, dle počtu dětí a přání školy

Místo konání : ve Vaší škole / v našem školícím středisku

Cena : 25,- Kč / 1 účastník , cestovné po ČL zdarma

Každý účastník obdrží diplom "Mladý zdravotník".

II. stupeň

Metodické zaměření preventivní skupiny našeho spolku pro žáky základních a speciálních škol, zejména druhého stupně. Jedná se o celodenní aktivitu, kdy se žáci nejdříve teoretickou průpravou seznámí se základy neodkladné první pomoci, její nutností a důležitostí a také s postupem jak pomoc poskytovat v případě úrazů jako jsou např. popáleniny, krvácení, bezvědomí či nutnost oživování. Po tomto bloku následuje písemný test který ověří výši a kvalitu získaných informací u jednotlivých posluchačů. Posledním krokem je praktická možnost vyzkoušet si prakticky první pomoc, obvazovou techniku, polohování, znehybnění, oživování a také vyzkoušení a seznámení se s přítomnou profesionální technikou. Projekt je vyučován zkušenými lektory našeho výcvikového, vzdělávacího a školícího střediska. Žáci jsou za svoji snahu odměněny drobnými prezentačními předměty s tématikou první pomoci.

Délka kurzu : 2 - 6 vyučovacích hodin, dle počtu dětí a přání školy

Místo konání : ve Vaší škole / v našem školícím středisku

Cena : 30,- Kč / 1 účastník , cestovné po ČL zdarma

Každý účastník obdrží diplom "Mladý zdravotník" + průkaz Mladého zdravotníka.