KDO JSME

Toto je náš příběh


 Psal se 15. říjen 1993, kdy v našem městě začal působit Český červený kříž, který se věnoval mimo jiné osvětové činnosti a pořádání kurzů první pomoci pro širokou veřejnost. Co osud nechtěl, ČČK vstoupil dne 6. listopadu 2018 do likvidace. Od té doby nevyvíjí žádnou činnost. 

 V roce 2017 sice vznikla organizace ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. věnující se poskytování předlékařské první pomoci, pořádání kurzů první pomoci pro mateřské, základní a střední školy, širokou veřejnou a firmy či instituce. Z oblasti zdravotní rozšířil činnost na oblast sociální i volnočasovou.

 V roce 2022 nově na území Českolipska vzniká organizace FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s., která se bude snažit odvádět svou práci zcela profesionálně a kvalitně. Moderní výukové vybavení, zkušení lektoři, záchranáři, jiní zdravotničtí pracovníci, nebo lidé se zájmem o první pomoc a pohotovostní medicínu, ti všichni neodmyslitelně budou patřit k našemu spolku. Stěžejní činností bude výuka zájemců v poskytování neodkladné první pomoci, pořádání preventivních akcí, realizace celorepublikových soutěží pro nejen dobrovolné záchranáře  a studenty těchto oborů. Jedním z primárních cílů organizace bude mimo jiné poskytování neodkladné první pomoci postiženým osobám. Naše organizace díky vozidlu, modernímu základnímu zdravotnickému vybavení a technologiím, které používá se chce aktivně podílet na zvýšení šance na přežití člověka, který bojuje o život. Odměnou je zachráněný lidský život.

 First responder v překladu znamená "První dotázaný". Naše organizace je tak snahou o další zlepšení dostupnosti včasné první pomoci. Inspirací byly a jsou zejména obdobné systémy a projekty jak v zahraničí, tak i u nás. Chceme tak být dobrovolnou složkou, která by měla působit pod záštitou např. Zdravotnické záchranné služby a zdravotnické složky IZS ČR. Jediným cílem bude/je snížit časovou prodlevu poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Tato první pomoc je poskytována prostřednictvím školených zachránců v kombinaci s informačními technologiemi dnešní doby. 

 Naše organizace se bude starat o mnohé a snažit se být organizací prakticky prospěšnou. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků a klientů si budeme velmi vážit a největším úspěchem pro nás bude, když se k nám rádi vrátí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit, popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme. 

 Pro veškeré zájemce bude připraveno několik specificky zaměřených kurzů, z kterých si mohou vybrat ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Pokud není žadatel s nabídkou spokojen, je možnost přípravy a realizace kurzu, nebo výcviku individuálně, dle potřeb a přání. Snažíme se vyhovět klientovi ve všech požadavcích. Profesionalita a příjemné vystupování je u našich členů i externích spolupracovníků samozřejmostí. K dispozici máme výukové a výcvikové modely na vysoké úrovni od značkových firem. Zajistíme tím, co nejkvalitnější  a nejvěrohodnější nácvik postupů v poskytované první pomoci.

 Do naši cílové skupiny patří všichni, jež mají zájem o neodkladnou první pomoc a chuť se naučit něčemu novému a potřebnému. Díky zkušenostem a neustálému rozvoji naší činnosti máme připravené programy pro děti od mateřských škol až po zaměstnance firem a podniků. Naše členy poznáte podle červeného stejnokroje a identifikačního průkazu.

 Klademe vysoké nároky na zvyšování odbornosti celé členské základny. Členi jsou povinni každý rok absolvovat školení zaměřená nejen na problematiku popálenin či novorozenců. Dalším požadavkem je absolvování sezónních kurzů horské služby v zimě a v létě, nácviku záchrany ve vodě či práce s horolezeckou technikou. Nedílnou součástí praxe budou stáže na převozových vozech smluvních partnerů.


Petra ŠIMÁNKOVÁ, ředitelka organizace
Malé změny s velkým dopadem

 Nejsme tu od toho, abychom suplovali záslužnou a velmi náročnou práci profesionálních záchranářů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Jsme tu proto, abychom pomohli tam, kde je či bude potřeba. FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. jsou organizací jejíž cílem je a bude zvýšit šance na přežití postiženého člověka, který bojuje o život. Naši lidé, tedy FIRST RESPONDEŘI  jsou/budou vyškolení dobrovolníci, kteří musí mít perfektní znalost uvolnění dýchacích cest a rozpoznání náhlé srdeční zástavy. Mezi další dovednosti bude patřit ventilace z úst do úst, znalost zástavy masivního krvácení a v neposlední řadě je nutností znalost postupu základní neodkladné resuscitace s využitím AED (automatizovaného externího defibrilátoru). Není toho málo, ale myslím si, že pokud se někdo chce stát dobrovolně „FIRST RESPONDEREM” a pomáhat druhým, tak je to v danou dobu neocenitelná pomoc potřebným. 

 


Seznamte se s opravdovými hrdiny

Petra ŠIMÁNKOVÁ

zakladatel

ředitel

Dominik VOTRUBEC

zakladatel, zástupce ředitele

sociální pracovník


Tomáš PAŠEK

zdravotník junior

animátor volného času

dobrovolník ADRAA CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí