M A S K É R S T V Í


 Maskér spolku je schopen podílet se samostatně na přípravě a sehrání situací včetně jejich namaskování při výukových kurzech neodkladné první pomoci, které náš spolek pořádá. Stará se o namaskování vlastního vlastního poranění, výběr vhodného figuranta, poučení a sehrání vlastního projevu poraněného s ohledem na namaskované poranění. Dále určuje vhodnost vybraných míst s ohlededem na zvolená poranění, figuranty a logiku vlastní scény. S autorem situací konzultuje mechaniku úrazu, průběh vzniku úrazu a konečnou fázi, kterou figurant předvádí. Podle těchto indicií maskér připravuje projekt. Náš maskér je schopen vytvořit zranění ušitá přímo na míru, tak aby jej zvládli ošetřit i ty nejmenší. Významnou součástí práce maskérů je prezentace jejich práce při veřejných akcích, kde se seznamuje laická veřejnost s jednotlivými projekty naší organizace. Tyto ukázky maskérské práce jsou mediálně velmi atraktivní a přispívají značnou měrou ke zlepšení obrazu našeho spolku v očích veřejnosti a k propagaci našich projektů a poslání.