Zdravotnický kroužek 2024/2025

Malý záchranář

kroužek pro děti I. stupně ZŠ

schůzky každé(ou): 

cena kroužku za pololetí je 600,- Kč

kontaktní email: volnocasove@fr-zachranaricl.cz

Mladý záchranář

kroužek pro děti II. stupně ZŠ

schůzky každé(ou):

cena kroužku za pololetí je 800,- Kč

kontaktní email: volnocasove@fr-zachranaricl.cz