CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity
 

První pomoc při mimořádných událostech

Pomoc při mimořádných událostech v Česku. ... Zasahujeme přímo na místě a poskytujeme okamžitou pomoc lidem zasaženým katastrofou - snažíme se půjčovat potřebné vybavení, pomáhat s odstraňováním škod a nabízíme psychosociální pomoc.

Zdravotnické asistence

Zdravotnická asistence je mobilní zdravotnická služba, poskytovaná v místě konání dané akce za účelem odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění transportu do zdravotnického zařízení na komplexní odborné vyšetření.  


Školení první pomoci

Pro provádění školení v první pomoci není v ČR potřeba žádná specifická certifikace, školení či vzdělání. Díky tomu sice na jedné straně existuje široká nabídka nejrůznějších kurzů a školení, ale na druhé straně kvalita a aktuálnost předávaných informací není vždy na potřebné úrovni.

Maskování poranění 

Maskér je schopný sám zorganizovat modelovou situaci, zajistit veškeré pomůcky a figuranty. Dohlíží na organizaci celého cvičení nebo soutěže a je zodpovědný za časový průběh přípravy modelové situace, na kterou je přidělen. Maskér ovládá techniku maskování poranění a je ......

Toto je náš příběh

FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z. s., vzniky v roce 2022 z iniciativy několika nadšenců jako reakce na chybějící konkrétní služby. Jedním z důvodů nebylo nic jiného než šířit povědomí o první pomoci do řad laické veřejnosti a docílit tak alespoň základního povědomí o této problematice a pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Snaha zúčastnit se co nejvíce veřejných akcí, kde jsme trpělivě vysvětlovali základy první pomoci, .............

2

ZAMĚSTNANCI


9

DOBROVOLNÍKŮ


87

HODIN ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI


216

HODIN ZDRAVOTÍCH ASISTENCÍ


ALCOMP.cz s.r.o. - Prodej a servis výpočetní techniky Česká Lípa. Společnost, která oživila naše PC veterány. Ráda bych jménem naší neziskové organizace, nejen, touto cestou poděkovala společnosti ALCOMP.cz s.r.o., zejména pak jednateli p. Dřevínkovi, za vyhovění naší žádosti o zprovoznění našich počítačů formou daru. Další poděkování putuje k...

Rádi bychom předali rychlou cestou informaci o tom, že nejsme veterinární služba ani útulek či mikroazyl pro opuštěná zvířátka. V loňském roce nám u dveří kanceláře klepala a následně zvonila jakási paní, že potřebuje pomoc, že potřebuje naočkovat svého mazlíčka. Lidi, neblázněte. Naše organizace není žádná veterinární ordinace či služba.

Naše organizace díky úspěšné spolupráci s Diakonií ČCE v rámci projektu Krabice od srdce (Krabice od bot) mohla na konci roku 2023 předat zhruba 15 těchto krabic - vánoční dárků zástupci zájmového kroužku pro děti a mládež. Vzhledem k období Vánoc a Nového roku, kdy děti trávily čas s nejbližšími, se děti dárečků dočkali až začátkem ledna. Přesněji...
A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí stejně jako společnostiPosláním organizace je pomoc a poskytnutí záchranných a likvidačních prací a to složkám Integrovaného záchranného systému, ve smyslu se základním právním předpisem zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů a pozdějších předpisů. Dále jen jako ostatní složky IZS §4 zákona č. 239/2000 Sb.