JÍDLO POTŘEBNÝM!

v těžké době krize je potřeba myslet i na ty, kteří potřebují pomoc


 FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. pomáhají lidem bez domova. Sousedské organizace přispívají na Obědové konto pro školáky, další organizují potravinové sbírky. Restaurace, kavárny a jiné podniky poskytují slevy seniorům. Najdou se i tací, kteří si řekli, že zvládnou jednou týdnně vydat pár teplých jídel pro potřebné zcela zdarma. Mezi takové patří naše organizace.

 "Dost často se setkáváme s případy, kdy lidem po zaplacení všech životních nákladů nezbývá dost peněz nejen na jídlo, ať už se jedná o rodiče samoživitelé, starší lidé, kteří zůstali sami a musí všechno utáhnout z jednoho důchodu a nebo lidé, kteří se ne vlastní vinou ocitli na ulici. Takovýto lidé se velmi často za svou situaci stydí a než by někoho požádali o pomoc, vynechávají teplá jídla. Jsme vděční nejen štědrým lidem, ale i soukromým společnostem, kteří se rozhodli naši činnost a snahu těmto lidem pomoci podpořit, uvedl pracovník v sociálních službách Tomáš Pašek.                                                         

   Obědová kartička, kterou naši dobrovolníci rozdávají poskytuje pomoc potřebným z celé České Lípy. A jak to funguje? Dobrovolníci mají vytipované lokality, kde se osoby bez doma převážně vyskytují. Do těchto míst jim jsou právě donášeny tyto obědové kartičky. S touto činností jsem začali na konci loňského roku a dosud naší nabídky využívá 6 klientů. "Máme tu pána, který celý život učil děti hrát na piano a nyní však zůstal zcela sám a na ulici. Díky naší pomoci se jim dostane prozatím 2x do měsíce teplého oběda v příjemném prostředí, kde nejsou izolovaní od normálního života," doplnil Tomáš Pašek. Většina lidí na ulici ani neví, že může požádat o pomoc sociální odbor. Někteří navíc často strádají i sociálně a každodenní cesta na oběd, chvíle strávená mezi lidmi a pár vět prohozených s dobrovolníky pomáhá rozbít jejich samotu," přiblížila Petra Šimánková, ředitelka organizace. "Neodvažuji se nikomu vnucovat svoje vidění světa a nemám patent na dobrá řešení. Byl bych však samozřejmě rád, kdyby se někdo z řad podnikatelů či soukromých firem přidal. Nikdo z nás neumí vyřešit všechny problémy světa, ale určitě dokážeme nasytit deset  nebo dvanáct lidí z našeho okolí." V případě zájmu nám pomoci, nás neváhejte kontaktovat.

Petra Šimánková