Bezvědomí


O problému:

Bezvědomí je stav, při němž je částečně nebo úplně zastavena funkce centrálního nervového systému a postižený nereaguje na vnější podněty svého okolí – oslovení, dotyk.

Bezvědomí rozdělujeme do tří skupin, podle hloubky postižení.

Nejmírnější formou je tzv. synkopa – mdloba, ta trvá jen několik desítek vteřin a poté, co pomine, postižený nabude plného vědomí.

O něco déle trvající a hlubší stav bezvědomí nazýváme sopor, v tomto stádiu postižený nereaguje na oslovení, ani na mírný dotyk, avšak normálně reaguje na bolestivé podněty.

Nejvážnějším stádiem bezvědomí je kóma. V tomto případě již nemocný reaguje na bolestivé podněty jen mechanicky – v podstatě podvědomě, jeho tělo vyšle automatickou naučenou reakci pro tuto situaci. V mnohých případech kómatu ovšem postižený nereaguje na podněty vůbec.Bezvědomí ale způsobují nepřímo i další onemocnění – jedná se zejména o epilepsii, v jejímž případě dochází v důsledku nesprávně fungujících nervových signálů ke křečím a ty vynutí "vypnutí mozku", a cévní mozkové příhody, kdy se cévy ucpou a okysličená krev tedy ztrácí cestu do mozku. Dále může bezvědomí nastat při některých zánětlivých mozkových onemocněních, jako je meningitida a encefalitida. Mdloby také vyvolávají mozkové nádory a onemocnění krevního systému.Stav bezvědomí bývá většinou způsoben nedostatečným okysličením mozku, to může mít ale různé příčiny. V případě mdloby se jedná nejčastěji o nízký krevní tlak, vliv okolí – horké, dusné, vydýchané prostředí – či o přílišné emoční vypětí, které způsobí v mozku lehký "zkrat".

Nejčastější příčiny: alkohol, epilepsie, úraz, nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie), cévní mozková příhoda, otravy

První pomoc:

  • Zhodnoťte úroveň vědomí: oslovením, zatřesením ramenem, zkouškou reakce na bolest: bdělý – reaguje na oslovení – reaguje na bolest – nereaguje
  • Leží-li postižený na břiše, šetrně jej otočte na záda a uveďte do stabilizované polohy – klekněte si vedle něj, pod bližším stehnem ho uchopte za vzdálenější stehno a druhou rukou za bližší rameno a pomalu otočte směrem od sebe.
  • Proveďte záklon hlavy
  • Zhodnoťte dýchání: je-li v bezvědomí a dýchá-li jinak než normálně (chrčí, vůbec nedýchá apod.), ihned zahajte – masáž hrudníku a umělé dýchání (viz resuscitace neboli oživování).
  • Dýchá-li postižený normálně (je vidět zvedání hrudníku a cítit vydechovaný vzduch), uložte jej do stabilizované polohy na boku se záklonem hlavy.Autor: Isifa.cz
  • Přivolejte záchrannou službu – tel. 155 či 112
  • Pátrejte po příčinách bezvědomí – zápach alkoholu, úraz hlavy, známky epileptického záchvatu (pokousání, pomočení aj.), prázdné obaly od léků ad.