Člen první pomoci (ČPP) 

”školitel první pomoci”


O co se jedná?

 • Člen první pomoci bude rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání (akreditace MŠMT č. ) v rozsahu 90 hodin.
 • Kurz je určený všem, kteří mají zájem o intenzivní výuku první pomoci! Absolventi získají kompetence jednak v poskytování předlékařské první pomoci a také didaktické kompetence (jak první pomoc vyučovat). Je tedy vhodný zejména pro pedagogy, kteří výuku PP zajišťují na svých pracovištích.

 • Absolvent kurzu Člen první pomoci může vykonávat funkci instruktora první pomoci v autoškolách. Uplatní se rovněž jako lektor první pomoci ve firmách (např. v rámci školení BOZP) či v rámci různých vzdělávacích institucí, a to včetně základních a středních škol. Absolvent adekvátním způsobem poskytuje první pomoc v případech, kdy dojde k ohrožení zdraví nebo života osob, včetně případů tonutí. Vždy však zvažuje a zajišťuje bezpečnost sebe i ostatních (včetně problematiky dodržování zásad hygieny protiepidemických opatření). Je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, sportovních kurzech a dalších obdobných akcích, kde ošetřuje běžná poranění a nemoci, případně zajišťuje odbornou pomoc, metodicky správně pečuje o nemocné a vede jejich zdravotní dokumentaci. Orientuje se v právních předpisech upravujících podmínky zotavovacích i jiných akcí podobného charakteru, zejména pak v oblasti práv a povinností zdravotníků zotavovacích akcí. Je schopen zajistit zdravotnický dozor na kulturních, sportovních, společenských a dalších podobných akcích.

Nejbližší turnusy:

NENÍ STANOVENO - PROBÍHA AKREDITACE

Jak kurz probíhá?

 • Kurz ČPP se skládá ze 3 základních výukových modulů. Nejdříve je nutné absolvovat blok zaměřený na poskytování první pomoci ("Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA"), následně "Didaktika první pomoci I" a "Didaktika první pomoci II".
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Vstupními požadavky jsou:
 • věk minimálně 18 let
 • dobrý fyzický a psychický zdravotní stav
 • základní plavecké dovednosti
 • ukončené základní vzdělání

Co se naučíte?

 • Během kurzu se naučíte, jak poskytovat základní laickou předlékařskou první pomoc. Připomenete si základy stavby lidského těla, naučíte se poskytovat základní přednemocniční první pomoc, seznámíte se s právy a povinnostmi zdravotníků, ale také se vypravíte do bazénu, kde se naučíte základy poskytování první pomoci tonoucím. V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími tématy z problematiky poskytování první pomoci:
 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky, akutní život ohrožující stavy (kontrola vědomí a dýchání, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení), cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče, termická poranění (popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem, omrzliny, přehřátí a podchlazení)
 • úrazy hlavy, závažné stavy trupu (poranění hrudníku, břicha a pánve), bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)

 • dopravní nehoda, rány a poranění končetin, základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata), akutní stavy spojené s diabetem, alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech), otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • a pak hlavně nadstandardní zdravotnická témata (péče o nemocné, základy práva, hygiena a epidemiologie, vedení zdravotnického deníku, základy patologie, BOZP, somatologie a mnoho dalšího)
 • Kurz bude zahrnovat i metodickou část výuky první pomoci - zaměříme se tedy i na aspekty didaktiky první pomoci (a tedy jak laickou první pomoc učit). V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími aspekty výuky první pomoci:
 • Dozvíte se tedy, která témata je vhodné vyučovat, odnesete si i základní znalost maskování a mnoho metodických tipů pro výuku první pomoci.
 • Naučíte se také, jak koncipovat krátké školení první pomoci (např. ve školním prostředí, ve firmách apod.).
 • Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat se skupinou účastníků (včetně maskování a vedení tísňového volání). Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci a nácvikům jejich výuky.
 • Probereme, co vše by v jednotlivých tématech mělo zaznít a vytvoříme pro to vše "podklady" (které si pak účastníci odnesou a mohou v praxi používat). Ke všemu samozřejmě patří individuální zpětná vazba od našich lektorů, která Vás může posunout dál.
 • Zaměříme se i na možné krizové okamžiky u jednotlivých částí výuky - co vše se Vám může přihodit a co s tím (a ideálně jak tomu předejít) - např. účastníci, kteří se málo zapojují nebo naopak až moc.
 • Podíváme se i na specifika podle věkových kategorií - jak přizpůsobit výuku malým dětem, jak pracovat se středoškoláky či jinými kategoriemi (opět podle jednotlivých témat).

Cena

 • Cena kurzu je 10 000 Kč. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky.

 • V ceně jsou skripta, vytištěné výukové prezentace, základní vyhlášky a zákony, zdravotnický deník, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování), metodická příručka I a II.
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Česká Lípa), ubytování a strava.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Studijní opora

Na kurzu od nás obdržíte:

 • Výuková skripta "První pomoc".
 • Vytištěné výukové prezentace pro nadstavbová témata a další tištěné materiály
 • Obdržíte rovněž elektronickou složku s materiály pro výuku první pomoci (fotografie, videa, nahrávky...).

Ukončení kurzu

Získané osvědčení má doživotní platnost (není nutné následně absolvovat "doškolovací" kurzy).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

aktivní docházka, maximální celková absence je rozložená takto:

 • maximální celková absence je 8 vyučovacích hodin (8x 45 minut)

účast na prvním a posledním dnu modulu v plném rozsahu - rozloženo dle typu kurzu:

 • pobytové kurzy: absenci si nelze vybrat první ani poslední den
 • víkendové kurzy: absenci si nelze vybrat první den kurzu v úvodních 45 minutách (pátek večer), celý druhý den ani poslední den kurzu

složení závěrečných zkoušek:

písemná zkouška ("test")

 • praktická zkouška (resuscitace)

             10 minut nepřetržité kardiopulmonální resuscitace dospělého člověka

 • praktická zkouška (řešení modelových situací)

             modelová situace 1: vyšetření a ošetření pacienta ve stavu ohrožujícím život a s akutním projevem                             interního onemocnění

             modelová situace 2: vyšetření a ošetření pacienta, který prodělal úraz

 • zkouška z didaktiky první pomoci

              ústní zkouška (podklady jsou především obě metodické příručky a obsah modulů Didaktika I a II)

Další informace

 • Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 5
 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo informace o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Odborní lektoři kurzu:

Mgr. Zdeňka Bejvlová, Mgr. Kamila Krčmářová a další