Dětský zdravotník


Projekt realizovaný preventivní skupinou našeho spolku. Jedná se o motivaci malých dětí zejména prvního stupně základních škol v pochopení znalosti a nutnosti poskytování první pomoci. Nejdůležitější, co se děti musí naučit je správně přivolat záchranou službu. Učí se však zábavnou formou i ošetřování velmi drobných poranění - říznutí do prstu, krvácení z nosu apod. Nenásilnou formou v podobě krátkého písemného testu který dítě vyplní, je jeho snažení zkontrolováno a ohodnoceno přidělením bodů za správné odpovědi. V případě úspěchu je vystaven průkaz malého záchranáře s vepsaným jménem a příjmením držitele. Průkazy se laminují a v případě kdy má dítě vlastní fotografii tak je možné ji laminovat do průkazu. S tímto projektem je možné se setkat převážně na prezentacích a ukázkách našeho sdružení, kde je očekávána návštěva rodičů s dětmi. Průkazy jsou dětem rozdávány bezplatně.


Délka kurzu : 90 - 80 minut, dle počtu dětí

Místo konání : ve Vaší škole

Cena : 25,- Kč / 1 účastník , cestovné na území Českolipska neúčtujeme

Každý účastník obdrží diplom "Dětský záchranář".

zpět