Králíčci

01.04.2024

 Rádi bychom předali rychlou cestou informaci o tom, že nejsme veterinární služba ani útulek či mikroazyl pro opuštěná zvířátka. V loňském roce nám u dveří kanceláře klepala a následně zvonila jakási paní, že potřebuje pomoc, že potřebuje naočkovat svého mazlíčka. Lidi, neblázněte. Naše organizace není žádná veterinární ordinace či služba. 

 Před pád dny se nám stalo, že jsme přede dveřmi kanceláře našli přelepenou krabici. V domnění, že se jedná o nějakou zásilku jsme ji vzali dovnitř. Již při jejím zvedání ze země to vypadalo podezřele. Po jejím otevření jsme zůstali údivem stát. Uvnitř se nacházeli tři větší a vyděšení králíčci. Dva samci a jedna samice. Na první pohled dobře živení, ale neudržovaní (přerostlé drápky). Králíčkům jsme samozřejmě poskytli dočasné ubytování a zároveň kontaktovali nedaleký útulek Dogsy v Jestřebí, který po vzájemné komunikaci králíčky přijal.

 Na jednu stranu jsme rádi, že jste je neponechali napospas osudu někde u popelnice, ale na stranu druhou je můžete sami umístit do útulku a nebo je nabídnout na sociální síti Facebook v různých k tomu určených skupinách.

 Mazlíčci. Tím, že jste se rozhodli si pořídit domácího mazlíčka, mějte na paměti, že se stává členem Vaší rodiny / domácnosti. Je to závazek vyžadující zodpovědnost a péči stejně jako dítě. Nelze jej po 14 dnech omrzení či nesplnění očekávání vrátit, vyměnit či vyhodit. Vždy si, prosím, důkladně promyslete zda opravdu chcete mít takovýto úvazek.