Ohlédnutí za rokem 2023

03.01.2024

Vážení a milí partneři, dárci, přátelé, kolegové a dobrovolníci,

 vydání prvního čísla Záchranářského zpravodaje v roce 2024 je dobrou příležitostí ohlédnou se za činností FIRST RESPONDER - ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. v uplynulém roce. 

 Moje hodnocení nebude ucelené, protože se v oblasti zdravotních a sociálních služeb aktivně nepohybuji. Myslela jsem si, že mě nemůže nic zásadního překvapit. Mýlila jsem se. Nemocné, sociálně slabé či seniory jsem běžně potkávala nejen na ulici, ale v podstatě kdekoliv. Jelikož se však nejednalo o mé příbuzné či známé, neřešila jsem příliš jejich problémy. To vše se změnilo, kdy jsem byla nucena jezdit se svým kolegou, zkušeným zdravotníkem a pracovníkem v sociálních službách, Příběhy a osudy mnoha našich klientů se mě bytostně dotýkali. Mám obrovský obdiv a respekt k tomu, jak se naši klienti vyrovnali či vyrovnávají se svým osudem. Mám chuť vyzvat všechny nespokojence, kteří si pořád na něco stěžují, abych k nám do organizace přišli a já jim zprostředkuji jeden den s našimi klienty, kteří jim řeknou o čem je život.

 Obdiv a poděkování směřuji nejen ke svému kolegovi, který se ujal řízení organizace, vedení SENIOR DOPRAVY a školení první pomoci nejen v rámci akreditovaného kurzu ZDRAVOTNÍK/ZDRAVOTNICE ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, ale také dvěma kolegyním, které pro naši organizaci udělaly maximum a díky kterým se naše činnost posunula o velký kus vpřed. I přestože je jejich civilní práce velmi náročná, a to zejména po psychické stránce, dokázali si najít čas a dojíždět několik desítek kilometrů vyučovat nejen první pomoc v akreditovaném vzdělávacím kurzu Zdravotník/zdravotnice zotavovacích akcí. O to větší poděkování a úctu si zaslouží. Jen je škoda, přeškoda, že jejich práce není společností lépe ohodnocena.

 Dovolte mi poděkovat i našim dobrovolníkům, bez jejich pomoci bychom se v mnoha případech neobešli. Jsem velmi mile překvapen, jak se k nám chovají a jak nám pomáhají naši podporovatelé a sponzoři. Kéž bych mohl s hrdostí říci, že velké podpory se nám dostává i ze strany samosprávy. Kéž by jejich podpora, vstřícnost a pomoc pro nás byla klíčová. Všechny moc prosím, aby nám zachovali přízeň i v roce 2024, kdy si budeme připomínat 2. výročí od založení našeho spolku, a kdy budeme intenzivně pokračovat v započaté práci.

 Ještě jednou, Vám vážení a milí partneři, dárci, přátelé, kolegové a dobrovolníci, děkuji za vše, jak srze naši organizaci pomáháte všem bez rozdílu .... Těším se na další setkání s Vámi, obohacující spolupráci a přeji Vám do roku 2024 hodně zdraví, spokojenosti a radosti.


 S úctou 

Petra Šimánková                                                                                                                                                          ředitelka organizace


Naši činnost podpořily: 

  • Webnode AG poskytnutí balíčku prémiových služeb v hodnotě 8 686,- Kč
  • Zvláštní poděkování patří panu Kučerovi, od kterého máme v pronájmu nebytový prostor na adrese Paní Zdislavy 418/8 v České Lípě. Nejen že nám umožnil zřídit si zde právně sídlo, využít nebytový prostor jako školící místnost, ale především s námi má obrovskou trpělivost, za což mu jsme nesmírně vděční. Myslím si, že lepšího pronajímatele jsme si nemohli přát.