Oprava PC a materiální dar

12.04.2024

ALCOMP.cz s.r.o. - Prodej a servis výpočetní techniky Česká Lípa. Společnost, která oživila naše PC veterány. Ráda bych jménem naší neziskové organizace, nejen, touto cestou poděkovala společnosti ALCOMP.cz s.r.o., zejména pak jednateli p. Dřevínkovi, za vyhovění naší žádosti o zprovoznění našich počítačů formou daru. Další poděkování putuje k technikovi, který se našim "dědečkům" věnoval a udělal nemožné. Jeden počítač se podařilo přivést k životu (přeinstalování Windows 10 a zprovoznění HDD) a z druhého se vyklubal 16 let starý server, který je spíše již do muzea. Ten už nám bohužel nebude sloužit. Ale jak se říká : "To nejlepší na konec". Rádi bychom ještě jednou poděkovali jednateli společnosti za věnování stolního počítače pro naši nelehkou, ale přesto záslužnou činnost a panu technikovi za jeho zkompletování. Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu a pomoc.

P.Š.