Masivní krvácení


Při krvácení se snažíme omezit průtok krve ranou a podpořit tak srážení krve. Toho docílíme působením tlaku na ránu a jejím zvednutím nad úroveň srdce. Tlak můžete vyvíjet přímo na ránu - tepenné krvácení - nebo na přívodní tepnu - tlakové body. Celkový objem krve dospělého člověka je asi 4,5 - 6 litrů krve. S krevní ztrátou do 10% objemu tj. Až 500 ml se tělo dokáže vyrovnat samo, ale náhlá ztráta už 1/3 objemu krve vede ke vzniku šokového stavu, proto je nutné takovou ztrátu nahradit infuzními roztoky. Při poranění velké tepny - pažní, stehenní, krční - lze vykrvácet do 90 vteřin, proto účinné zastavení rozsáhlého krvácení má přednost před úkony resuscitace.
Tepenné krvácení - tepnami je po těle distribuována okysličená krev, která má jasně červenou barvu.
Příznaky - jasně červená krev, vystřikuje z rány v závislosti na srdečním pulsu, jak krvácením slábne tlak, tak i proud krve slábne
První pomoc
zavolat na linku 155, nejúčinnější je stisk prsty přímo v ráně, pokud nelze jinak stisk nepovolujte až do příjezdu záchranné služby. Z hlediska prevence vstupu infekce do rány si obalte prsty kusem "čisté" tkaniny, pokud máte, tak rozhodně použijte rukavice!!! Tlakové body je asi také dobré znát, nicméně pro účinnou první pomoc využijte přednostně stisknutí v místě poraněné cévy, je to totiž nejúčinnější způsob zástavy krvácení.
Tlakový bod
je místo, kde je tepna dobře dostupná a má pod sebou pevný podklad - nejčastěji kost, ke kterému jí lze přitlačit. Základní tlakové body můžete vyhledat dle následujícího schématu.
spánkový tlakový bod - spánková tepna před hrbolem ušního boltce
lícní tlakový bod - lícní tepna před úhlem dolní čelisti, při krvácení z úst nebo tváře
krční tlakový bod - krční tepna, karotida, při krvácení z jazyka nebo karotidy
podklíčkový tlakový bod - podklíčková tepna za klíční kostí, stisk proti prvnímu žebru, při krvácení z ramene a amputaci horní končetiny
pažní tlakový bod - pažní tepna mezi dvoj- a trojhlavým svalem pažním, při krvácení z předloktí a ruky
břišní tlakový bod - břišní aorta, stisk se provádí krouživým pohybem ruky sevřené v pěst, při vysoké amputaci dolní končetiny nebo při gynekologickém krvácení
stehenní tlakový bod - stehenní tepna v tříslech, při krvácení z dolní končetiny
podkolenní tlakový bod - podkolenní tepna mezi zadní částí stehna a lýtka

Z hlediska praktického použití při stavění krvácení jsou tlakové body v podstatě nevyužívány. Jednoznačně je preferováno stlačení přímo v ráně a přiložení tlakového obvazu. Tlakové body, tak mají význam hlavně v teoretické výuce.