Mladý zdravotník


Metodické zaměření preventivní skupiny našeho spolku pro žáky základních a speciálních škol, zejména druhého stupně. Jedná se o celodenní aktivitu, kdy se žáci nejdříve teoretickou průpravou seznámí se základy neodkladné první pomoci, její nutností a důležitostí a také s postupem jak pomoc poskytovat v případě úrazů jako jsou např. popáleniny, krvácení, bezvědomí či nutnost oživování. Po tomto bloku následuje písemný test který ověří výši a kvalitu získaných informací u jednotlivých posluchačů. Posledním krokem je praktická možnost vyzkoušet si prakticky první pomoc, obvazovou techniku, polohování, znehybnění, oživování a také vyzkoušení a seznámení se s přítomnou profesionální technikou. Projekt je vyučován zkušenými lektory našeho výcvikového, vzdělávacího a školícího střediska. Žáci jsou za svoji snahu odměněny drobnými prezentačními předměty s tématikou první pomoci.


Délka kurzu : 2 - 6 vyučovacích hodin, dle počtu dětí a přání školy

Místo konání : ve Vaší škole

Cena : 30,- Kč / 1 účastník , cestovné na území Českolipska neúčtujeme

Každý účastník obdrží diplom "Mladý zdravotník" + průkaz Mladého zdravotníka.