Omrzliny


Omrzliny způsobují postiženému především nesnesitelnou bolest, a pokud rozsah postižení přesáhne určitý počet procent povrchu těla, ohrožuje postiženého ještě vznikem šokového stavu a rozvojem infekce. Celkové poškození organismu závisí na hloubce a rozsahu zasaženého místa, dále na věku a tělesné kondici v době úrazu. Ke vzniku omrzliny dochází většinou na takových částech těla, které jsou dlouhodobě vystavené působení nízké teploty, a tam kde není dostatečné prokrvení tkáně - prsty na rukou, obličejová část, nohy - zvláště pokud jsou pevně sešněrovány do boty.

Rozdělení podle rozsahu postižení
uplatňuje se tzv. "pravidlo 9", orientačně určíme rozsah postižení podle velikosti dlaně postiženého, ta se rovná 1% povrchu

Rozdělení podle hloubky postižení

různé publikace uvádějí různá rozdělení, některé do 4 stupňů, některé do 3 apod. Pro názornost a jednoduchost si pojďme rozdělit postižení na 3 stupně.
I. Stupeň - epidermální - bledá, nafialovělá a málo citlivá kůže, zahřívání třením je nepříjemné
II. Stupeň - dermální - tvoří se puchýře, necitlivá, nažloutlá kůže
III. Stupeň - subdermální - nenávratná odúmrť tkáně - nutná amputace, zmrzlé části jsou křehké a rozpadají se

Věkové rozdělení pro rozvoj šokového stavu
rozvoj šoku při postižení už 5% těla - novorozenci, kojenci
rozvoj šoku při postižení 10% těla - malé děti
rozvoj šoku při postižení 20% těla - dospělí

První pomoc
Celkové zahřívání, snaha o obnovení prokrvení postižené části - třením (bývá velmi nepříjemné), ohříváním vlažnou vodou, II. A III. Stupeň nutno sterilně překrýt, dopravit postiženého k lékaři, zavolat na linku 155.