Přehřátí


Úpal

Úpal je reakce našeho organismu na jeho vystavení vysokým teplotám. Pokud je naše tělo dlouhodobě vystaveno vyšším teplotám, zejména při vlhkém podnebí, dochází k jeho přehřátí a selhávání různých funkcí.

Hlavním problémem je porucha termoregulace našeho organismu, pokud je naše tělo vystaveno teplotě vyšší, než je běžná tělesná teplota, kolem 36,5°C, není schopné se dále ochlazovat a teplo se tak šíří všemi orgány, čímž narušuje jejich funkci. V extrémních případech se může vytvořit otok na mozku a nastat i srdeční infarkt.

Vyšší riziko vzniku úpalu je u starších lidí, malých dětí a osob trpících obezitou. Velkou roli také hraje nedostatek tekutin způsobující dehydrataci organismu.

Úpal se projevuje bolestí hlavy, závratí, pocitem zmatení, nadměrným pocením, suchou kůží – v případě dehydratace, někdy i zvracením.

V horku je důležité předcházet vzniku úpalu dostatečným doplňováním tekutin, omezením fyzické námahy a ochranou hlavy při prudkém slunci.

Příčiny: dlouhý pobyt v horkém prostředí, pocením dochází k vylučování vody a ztrátě důležitých minerálů

Příznaky: vysoká teplota, rychlý slabý puls, malátnost, nevolnost a zvracení, případné křeče

První pomoc:

  • Zamezte dalšímu působení tepla – transportujte postiženého do chladnějšího prostředí, stínu
  • Snižujte tělesnou teplotu omýváním vodou (ne ledovou) nebo chladnými zábaly
  • Nahrazujte ztracené tekutiny, nejlépe podáváním chladných minerálek

Úžeh

Úžeh je přehřátí mozku způsobené silným slunečním zářením. Někdy je také úžeh označován jako sluneční úpal.

Příznaky úžehu jsou velmi podobné úpalu – bolesti hlavy, závrať, zmatení, zvracení. Objevuje se ale také spálená kůže – vlivem slunečního záření. Často se příznaky úpalu objeví až několik hodin po vystavení slunci, zpravidla až po opuštění škodícího prostředí a po částečném odpočinku organismu – např. v noci po slunění apod.

V případě úžehu je velmi důležitou prevencí chránit hlavu – na slunci nosit pokrývku hlavy, namáčet vlasy či pokrývku, ochlazovat oblast hlavy. Dále poté dostatek tekutin a ochlazování těla, pro ochranu pokožky je dobré použít přípravky na opalování.

Příčiny: přímé působení slunečních paprsků na hlavu vyvolává otok mozkových obalů – prevencí je nošení pokrývky hlavy

Příznaky: bolest hlavy, nevolnost, zvracení – i s odstupem několika hodin

První pomoc:

  • Přikládejte chladné obklady hlavy
  • Podávejte dostatek tekutin
  • Podejte běžné léky proti bolesti