Resuscitace


Resuscitace, neboli oživování, je soubor opatření vedoucích k obnově oběhu okysličené krve a prevenci selhání orgánů postižených nedokysličením u osoby s náhlou zástavou oběhu. Spočívá v masáži hrudníku a umělém dýchání.

Resuscitace se zahajuje v případě, že postižený je v bezvědomí a abnormálně dýchá – chrčení, dušení se, zvuky při dýchání, nedýchá vůbec.

 • Oslovte postiženého: "Jste v pořádku?" Pokud nereaguje a je očividně v bezvědomí přikročte k resuscitaci.
 • Zakloňte postiženému hlavu, přiložte tvář nad ústa a sledujte, zda slyšíte a cítíte vydechovaný vzduch, pohledem na hrudník sledujte, zda se zvedá – nejdéle 10 sekund.
 • Pokud dýchá jakkoliv jinak než normálně nebo vůbec, zahajte resuscitaci!
 • Při provádění resuscitace vždy zavolejte na pomoc další osoby a zajistěte přivolání záchranné služby – tel. 155.
 • U dospělého proveďte 30 stlačení hrudníku a poté 2 umělé vdechy.
 • U dětí proveďte 15 stlačení do ⅓ hrudníku a poté 2 umělé vdechy.
 • Masáž srdce:
 • provádějte rukama propnutýma v loktech, na tvrdé podložce.Autor: Isifa.cz
 • Na hrudník tlačte pouze hranou dlaně v místě středu hrudní kosti.
 • Svá ramena mějte nad místem stlačení, stehna svírají se zemí přibližně pravý úhel.
 • Hrudník stlačte u dospělého přibližně o 5–6 cm frekvencí 100/min. Po stlačení je třeba jej zcela uvolnit. Stlačení i uvolnění trvá stejně dlouho.
 • Umělé vdechy:
 • provádějte po záklonu hlavy a stlačení nosních křídel, aby byl zacpán nosní otvor. Hlavu ničím nepodkládejte, a co je pod ní, vyjměte.Autor: Isifa.cz
 • Dbejte na dobrý kontakt úst, vdech provádějte pozvolna (alespoň 1 sekundu), aby nedošlo k nafouknutí žaludku a návratu žaludečního obsahu a jeho zatečení do dýchacích cest. Případnou volnou zubní protézu před dýcháním vyjměte.
 • Nezvedá-li se hrudník, pátrejte po nečistotách překážejících v dýchacích cestách.
 • V případě většího počtu zachránců je dobré se střídat ve dvouminutových intervalech.
 • Pro centralizaci krevního oběhu je vhodné postiženému zvednout dolní končetiny.
 • Resuscitaci přerušte a zkontrolujte jen tehdy, začne-li postižený sám normálně dýchat!
 • Není-li zachránce ochotný nebo neumí-li provádět umělé dýchání, vždy je potřeba provádět alespoň masáž hrudníku.
 • V případě zcela osamoceného zachránce bez přístupu k telefonu je prioritou jít přivolat pomoc (v krajním případě tedy postiženého opustit a neresuscitovat). U dětí a v případě tonutí či jiného dušení odejděte pro pomoc po 1 minutě resuscitace.