Šok


Šok je život ohrožující stav, kdy organismus trpí nedostatkem kyslíku a živin, většinou v důsledku větší ztráty krve – nejčastěji příčinou vnitřního krvácení. Postižený šokem je malátný, může ztratit vědomí, je apatický. Má špatně hmatatelný puls na periferních tepnách – tzn. zejména na rukou. Puls přitom dosahuje frekvence vyšší než 90 tepů za minutu. Krevní tlak mnohdy nelze změřit vůbec. Kůže je bledá, objevuje se studený pot. Nemocný je dehydrovaný, ovšem při podání většího množství tekutin dochází ke zvracení.

Rozlišujeme čtyři základní formy šoku.

  • Hypovolemický šok, kdy dochází ke snížení průtoku krve v cévách – příčinou je vnější nebo vnitřní krvácení, nebo velký nedostatek tekutin – např. hydratace nebo popálení.
  • Kardiogenní šok, nastává v případě, že srdce nepumpuje dostatek krve – a ta tak neokysličuje tělo.
  • Septický šok, vzniká v případě, kdy se infekce dostane do krevního řečiště a tak se roznáší do těla a působí další zdravotní potíže.
  • Anafylaktický šok, je nejsilnější formou alergické reakce a může mít různé příčiny.

Nejčastější příčiny: nejčastěji snížení množství tekutin kolujících v krevním oběhu (krvácení, masivní průjmy, zvracení, popáleniny) nebo selhání srdce jako pumpy (infarkt myokardu)

Příznaky: zrychlující se tepová frekvence, klesající krevní tlak (stále slaběji hmatný puls), žízeň, studený pot, chladná kůže mramorovaného vzhledu – zejména na okrajových částech

První pomoc:

  • Uložte postiženého do tzv. protišokové polohy – do polohy vleže se zdviženými končetinami (pomůže zapření dolních končetin o zeď či Autor: Isifa.cz židli). Protišokovou polohou lze získat až 1 litr krve pro důležité orgány.
  • Stále sledujte tepovou frekvenci, krevní tlak (hmatnost pulzu) a stav vědomí.
  • Přivolejte záchrannou službu – tel. 155 či 112.
  • Pátrejte po příčinách šoku a snažte se ošetřit zjištěná poranění (znehybnit zlomeniny apod.), eliminovat rušivé vlivy (přihlížející, hluk), zajistit tepelný komfort (zabránit prochladnutí či přehřátí).
  • Nepodávejte nemocnému žádné nápoje, jídlo, léky (ani analgetika), nenechte jej kouřit!