PRÁVA POVINNOSTI   zdravotníka/zdravotnice zotavovacích akcí

(zákon č.148/2004 Sb., a z.č. 258/2000 Sb.,) 


Zdravotníka na zotavovacích akcích (ZA) může dělat způsobilá fyzická osoba, což pro tyto účely je:

a) všeobecná sestra =

b) dětská sestra = úplné střední odborné vzdělání

c) porodní asistentka =

d) absolvent kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovacích akcí (náplň kurzu upravuje prováděcí právní předpis)

e) student lékařství po ukončení třetího ročníku

Hlavní náplní zdravotníka na ZA je:

a) Provádět preventivní činnost a taková opatření, která vedou k předcházení úrazů nebo onemocnění účastníka zotavovací akce.

b) Vyšetřit a ošetřit akutně vzniklý stav poškození zdraví v rámci laické první pomoci a zajistit následnou odbornou zdravotní péči. (zdravotnická záchranná služba, praktický lékař)

c) U účastníků, kteří během pobytu užívají léky předepsané svým lékařem,(alergici, diabetici atd.) zajistit a dohlížet na jejich správném a pravidelném užívání.

Ad. A) Preventivní činnost

- kontrola dokladů o zdravotní způsobilosti dítěte a písemného prohlášení zákonného zástupce dítěte;

Na ZA může dítě:

a) zdravotně způsobilé k účasti na ní

b) nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem)

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na ZA nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření

Ad. a) zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

Ad. b,c) potvrzuje písemným prohlášením zákonný zástupce dítěte, které není starší než jeden den.

- posudek o zdravotní způsobilosti a písemné prohlášení předá zákonný zástupce dítěte pořádající osobě ZA – dostane zdravotník k dispozici

Zdravotník ZA: (musí být dosažitelný 24 hod. denně po celou dobu konání ZA)

- podílí se na sestavování jídelníčku

- podílí se na plánování činnosti denního režimu po stránce zdravotní (může zakázat aktivity, které by mohly vést k poškození zdraví)

- seznamuje se zdravotním stavem a písemným posudkem od praktického lékaře účastníka

- zodpovídá za zřízení a vybavení ošetřovny a izolace

- účastní se kontroly zdravotních průkazů osob činných při stravování

- pořídí výpis z posudků o zdravotní způsobilosti (zúčastněných dětí, vedoucích), ve výpisu uvede závěr posudku a které zdrav. zařízení posudek vydalo

- informuje prostřednictvím pořádající osoby rodiče (zákonné zástupce dítěte) o zdrav. potížích, které dítě v průběhu ZA prodělalo a o kontaktu s infekcí

Na ZA musí být:

- možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě, alespoň jednou týdně. Možná náhrada = použití sauny = pokud to zdravotní stav umožní.

- izolace a ošetřovna

- Izolace ve stavbách;

   1) samostatná místnost s možností vytápění a používání teplé vody ( platí i pro ošetřovnu)

   2) musí mít svůj vlastní záchod

   3) nesmí být vybavena patrovými lůžky

   4) na 30. dětí se zřizuje jedno lůžko

   5) nesmí sloužit jako ubytování zdravotníka

Izolace a ošetřovna ve stanových táborech;

   1) zřizuje se ve vyčleněných stanech

   2) léky a zdravotní dokumentace účastníku ZA musí být umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti a               nepovolané osoby

       - zdravotník je ubytován v blízkosti ošetřovny a izolace

       - pouze zdravotník manipuluje s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění

       - Zdravotník musí informovat zástupce dítěte o zdravotních potížích, které dítě v průběhu ZA prodělalo a o                případném kontaktu s infekcí.

Režim dne:

1) musí být pevně vymezená doba pro spánek, osobní hygienu a stravování

   - spánek nejméně 9. hodin, s vyjímkou noci, kdy se pořádá noční hra

2) fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech musí být třetí den vyhrazen odpočinku. Přesuny putovních táborů jsou možné jen za denního světla.

3) osoby na ZA jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí.

Dále kontroluji zda děti dodržují osobní hygienu.

4) Koupání dětí v přírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při ZA jako dozor. Dohled může vykonávat, která je schopná poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se děti smějí nejdříve jednu hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.

5) Při ZA zaměřených na zimní sporty nesmí výcvik nebo soustavná fyzická lzátěž dětí přesáhnout 6. hodin denně s vyjímkou dne, kdy se pořádá celodenní výlet. Výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí do 12. let musí být nejpozději po 90. min. přerušeny alespoň 15-ti minutovou přestávkou.

   Ad.B. Vyšetření a ošetření:

- o každém vyšetření a ošetření je nutné provést písemný zápis = vedení zdravotnického deníku

- nepřeceňovat své schopnosti a při jakýchkoliv pochybnostech zajistit další odborné zdravotní ošetření.

- je nutno pravidelně provádět kontrolu stavu nemocného účastníka ZA a vést o tomto záznam s popisem příznaků, průběhu onemocnění a zvolené léčby a to minimálně 1x denně!

Údaje zdravotnického deníku:

1) iniciály nemocného

2) Diagnóza

3) stručný popis vzniku poškození zdraví:

   - Co se stalo?

   - Jak se to stalo?

   - Kdy se to stalo?

4) Subjektivní potíže postiženého (jak svůj stav vnímá postižený)

5) Objektivní potíže a příznaky

   - to co sami vidíme a zjistíme pomoci základního vyšetření

   - viditelné poškození

   - stav vědomí

   - barva kůže. pocení, zvracení atd.

   - tělesná teplota

   - puls atd.

6) terapie a ošetření

7) další plánovaný průběh léčby (podávání léku, měření teploty, převazy ran, kontrola u lékaře atd.)

8) Podpis zdravotníka + datum, případně i čas

   Zdravotnický deník je úřední záznam a musí být uložen u pořádající osoby ZA po dobu 6 měsíců od ukončení 

Lékárnička – ošetřovna:

   - zdravotník zodpovídá za vybavení lékárničky a její skladování.

zajistit před :

   - zneužití jinou osobou

   - mechanickým poškozením,

   - vlhkem

   - znečištěním

Léky zajistit před:

   - ad. lékárnička

   - světlem

   - kontrola expirace (doba použitelnosti léků)

   - používat jen léky volně dostupné bez lékařského předpisů

   - v případě použití léků na lékařský předpis bez ordinace lékaře nese zdravotník plnou zodpovědnost za                   zdravotní stav poškozeného = vystavuje se trestnímu stíháni v případě poškození zdraví svým neuváženým              jednáním.

   - dbá návodu a dávkování v příbalovém letáku léků

   - skladovat léky v jejich originálním balení

Formy léků:

- tablety, kapsle, čípky, prášky, kapky, sirupy, masti

- Zdravotník ZA nesmí používat injekční formu léku ( jen lékař)


Minimální rozsah vybavení lékarničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě

1. Léčivé přípravky (pouze ty jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)

- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)

- tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)

- živočišné uhlí

- nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)

- kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)

- kloktadlo pro desinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)

- mast nebo sprej urychlující hojení např. popálenin (dexpantenolový sprej)

- oční kapky nebo oční mast s desinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)

- mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)

- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran

- dezinfekční prostředek na okolí rány

- inertní mast nebo vazelína

2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry

- náplast na cívce, různé rozměry

- rychloobvaz na rány, různé rozměry

- obinadlo elastické, různé rozměry

- obvaz sterilní, různé rozměry

- obinadlo škrtící pryžové

- šátek trojcípý

- vata obvazová a buničitá

- teploměr lékařský

- rouška resuscitační

- pinzeta anatomická

- pinzeta chirurgická rovná

- lopatky lékařské dřevěné

- lékařské rukavice pryžové

- rouška PVC 45 x 55 cm

- dlahy pro fixaci, různé rozměry

3. Různé

- nůžky

- zavírací špendlíky, různé velikosti

- záznamník s tužkou

- svítilna/baterka, včetně zdroje


Doporučené vybavení ošetřovny a přenosné lékárničky na ZA (cca 80 dětí)

(nejmenší možný obsah lékarničky pro ZA upravuje prováděcí právní předpis)

3 balení PANTHENOL 

5 balení PARALEN tabl.

3 balení JODISOL pero

1 balení JODISOL tinktura

Benzín lékařský 200ml

HYPERMANGAN 10g

3 balení CARBOSORB (živočišné uhlí)

2 balení OPTHAL oční kapky

2 balení SEPTONEX spray

20 balení KINEDRYL tbl.

2 balení SEPTONEX ung.

3 balení SEPTONEX zásyp

2 balení ENDIARON tbl.

3 balení DITHIADEN tbl.

3 balení OPHTALMO SEPTONEX gtt.

3 balení OPHTALMO SEPTONEX ung.  

3 balení TRAUMACEL zásyp

3 balení JOX spray

obvazový a jiný zdravotnický materiál:

5 kusů GÁZA sterilní 20x4 cm

5 kusů GÁZA sterilní 6,5x7,5 cm

1 balení LOPATKY na jazyk (100 kusů)

2 balení NÁPLAST – rychloobvaz 8x1 cm

2 balení NÁPLAST - v roli 5cmx 5 m

1 balení NÁPLAST - v roli 18 cm x 5 m

40 kusů OBINADLO hydrofilní – různé šířky

10 kusů OBINADLO PRUŽNÉ

1 kus OBINADLO ŠKRTÍCÍ – pryžové 

4 kusy DLAHY

1 kus RESUSCITAČNÍ ROUŠKA

1 kus NŮŽKY

1 kus ALUMINOVÁ FOLIE (izolační)

1 kus PINZETA chirurgická

10 kusů ŠÁTEK TROJCÍPÝ

2 kusy VATA OBVAZOVÁ 250 g

4 kusy VATA BUNIČITÁ 500 g

10 kusů ZAVÍRACÍ ŠPENDLÍK

1 kus LÉKAŘSKÝ TEPLOMĚR

BATERKA

Přenosná lékárnička:

3 balení PARALEN tbl.

40 tablet CARBOSORB

20 tablet KINEDRYL tbl.

1 balení OPTHAL

1 balení SEPTONEX spray 

1 balení DITHIADEN tbl. 

1 balení SEPTONEX ung. 

1 kus TRAUMACEL ZÁSYP

obvazový materiál:

4 balení GÁZA SKLÁDANÁ 7,5x7,5 cm

2 balení SPOFA PLAST cívka 

1 balení SPOFA PLAST rychloobvaz

15 kusů OBINADLO hydrofilní sterilní

2 kusy OBINADLO ŠKRTICÍ PRYŽOVÉ

4 kusy OBINADLO PRUŽNÉ

5 kusů ŠÁTEK TROJCÍPÝ

1 balení VATA OBVAZOVÁ 25 g

1 kus PINZETA ANATOMICKÁ

1 kus NŮŽKY

1 kus ALUMINOVÁ FOLIE

1 kus ROUŠKA PVC 45x55 cm

1 kus ROUŠKA RESUSCITAČNÍ

1 kus LÉKAŘSKÝ TEPLOMĚR

5 kusů ZAVÍRACÍ ŠPENDLÍKY


Příloha č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě

I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)

- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika) (

- tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)

- živočišné uhlí

- nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)

- kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)

- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)

- mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)

- mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)

- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran

- dezinfekční prostředek na okolí rány

- inertní mast nebo vazelína

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry

- náplast na cívce, různé rozměry

– dobrý OMNIFILM

- rychloobvaz na rány, různé rozměry

- obinadlo elastické, různé rozměry

- obvaz sterilní, různé rozměry

- obinadlo škrtící pryžové (alespoň 5cm široké, 1 m dlouhé)

- šátek trojcípý

- vata obvazová a buničitá

- teploměr lékařský

- rouška resuscitační

- pinzeta anatomická

- pinzeta chirurgická rovná

- lopatky lékařské dřevěné

- lékařské rukavice pryžové

- rouška PVC 45 x 55 cm

- dlahy pro fixaci, různé rozměry (dobré dlahy SAM splint)

III. Různé

- nůžky

- zavírací špendlíky, různé velikosti

- záznamník s tužkou

- svítilna/baterka včetně zdroje"


OBSAH POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRNIČKY (není dán vyhláškou)

RUKAVICE, ROUŠKA RESUSCITAČNÍ, NŮŽKY, STERILNÍ JEHLA, NÁPLASTI, NÁPLAST CÍVKA – OMNIFILM, ČTVERCE STERILNÍ, OBVAZY HOTOVÉ, OBINADLO ELASTICKÉ TROJCÍPÝ ŠÁTEK, ALU FOLIE, BETADINE ROZTOK, PARALEN, IBALGIN, ŽIVOČIŠNÉ UHLÍ, ANTIHISTAMINIKA, SAM SPLINT dlahy


LÉKY

ANALGETIKA

IBALGIN, IBUPROFEN – protizánětlivý, proti bolesti (bolesti hlavy, svalů, zad, kloubů..), snižuje teplotu. Nepodávat při žaludečních obtížích, vhodné kombinovat s Paralenem

PARALEN, PANADOL – proti bolesti (hlavy, zubů, zad), u malých dětí Panadol čípky, sirup

ACYLPYRIN – NEPODÁVAT u dětí, protizánětlivý, proti bolesti, při podezření na infarkt, omrzliny

NUROFEN – proti bolesti, snižuje horečku, vhodný kombinovat s Paralenem

ALGIFEN – dobré kapky proti křečím hladkého svalstva, při menstruaci, silnější

NOVALGIN – silnější léky proti bolesti

TRAMAL, CODEIN – silnější léky proti bolesti, na lékařský předpis - opatrně

ZALDIAR – kombinace tramal + paralen, výborné analgetikum

ANTIPYRETIKA

IBALGIN, IBUPROFEN, PARALEN, PANADOL

ANTIEMETIKA (proti nevolnosti) KINEDRYL (podat min. 20 min. před jízdou) TORECAN čípky proti zvracení

PROTI PRŮJMU

ŽIVOČÍSNÉ UHLÍ (CARBOSORB, CARBOCIT)

SMECTA (pohlcují škodliviny z trávicího traktu při průjmu, zvracení, při otravě podat min. 10 - 20 tablet uhlí, k tomu hodně pít)

ENDIARON - když je i teplota, ničí střevní bakterie, i ty dobré

IMODIUM – tlumí střevní pohyby při úporném průjmu, jen v nouzi např. v horách, potřebujeme-li sejít do údolí, při horečce nepodávat, neřeší příčinu, může způsobit zástavu střev

PROTI ZÁCPĚ

GUTTALAX – kapky, projímadlo, až poslední možnost, zkusit ovoce, zeleninu, kompoty (švestky, meruňky…)

NOSNÍ KAPKY

SANORIN, NASIVIN, OLYNTH, OTRIVIN – nosní kapky, uvolňují dýchací cesty, snižují otok, při nachlazení, alergii MOŘSKÁ VODA – nosní kapky na přírodní bázi

LÉKY USNADŇUJÍCÍ VYKAŠLÁVÁNÍ

AMBROBENE, BROMHEXIN, MUCOSOLVAN – Při kašli, ředí hlen, hodně u toho pít

SINECOD

HEDELIX, JITROCELOVÝ SIRUP – u dětí, podporuje vykašlávání, rozpouští hlen

ANTIHISTAMINIKA – při projevech alergie, u alergika na hmyz ihned rozkousat 2 tablety a spolknout

ZODAC, ZYRTEC, XYZAL, ANALERGIN

DITHIADEN – pouze na předpis, je silnější, uspává CLARITINE, FENISTIL – dlouhodobější účinek FENISTIL GEL – při hmyzím bodnutí s otokem, svěděním, kopřivkou

KLOKTADLA PRO DEZINFEKCI DUTINY ÚSTNÍ

STOPANGIN, NEO-ANGIN

VINCETKA

NA BOLESTI V KRKU

SEPTOLETE, pro děti klidně i hašlerky, jakékoli další pastilky

MASTI URYCHLUJÍCÍ HOJENÍ

PANTHENOL GEL – na popáleniny od slunce, či ohně, 1. stupeň

HEMAGEL – výborná mast na drobné rány, popáleniny

CALCIUM PANTHOTENICUM MAST – urychluje hojení, staré ranky, rozpraskané rty

ICHTOXYL MAST – na hnisající rány ( s cizím tělesem)

OČNÍ KAPKY, MASTI

OPTHALMO – SEPTONEX oční kapky

OPTHALMO.SEPTONEX MAST, OPTHALMO-AZULEN – při zánětech spojivek

OPTHAL ROZTOK – k výplachu oka při cizím tělese, při poleptání

BOROVÁ VODA – k výplachu oka

MASTI NA POHMOŽDĚNINY, BOLESTI KLOUBŮ

VERAL, FASTUM GEL, …

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

BETADINE – desinfekce a vyplachování ran, vhodné naředit s vodou

SEPTONEX – dezinfekce, lze použít u alergiků na jód

JODISOL, JODISOL PERO – pera vhodná na desinfekci přisátého klíštěte