Záchrana tonoucího


Tam se někdo topí! Co teď?!

Představte si situaci — na pohodu si plavete svým stylem "paní radová" a uslyšíte zakřičení: "Hej, tam se někdo topí!", no, a vy jste nejblíže. Co teď?

 1. Zakřičte zpět, ať je zavolána záchranná služba.
 2. Doplavte k tonoucímu — je jedno jak, hlavně rychle. // Pokud jste na břehu svléknout a hop!
 3. Určete, o jaké stádium tonutí se jedná.
  • Vyčerpaný plavec — pohyby jsou koordinované, ale pomalé. Není nebezpečný.
  • Aktivní tonoucí — zajíždí pod hladinu, vertikalizuje se. Je nebezpečný > vyčkáme.
  • Pasivní tonoucí — leží na prsou, obličejem a končetinami ke dnu. Bezpečný > záchrana.
 4. Proveďte záchranu.
  • Vyčerpaný plavec: Nabídněte dopomoc. Nechť se vás chytí za ramena, plavte ke břehu.
  • Aktivní tonoucí: Čekejte 2 m daleko. Jednou nohou šlapejte vodu, druhou připravenou ke kopu.
  • Pasivní tonoucí: Odtáhněte ho na břeh. Použijte tah za bradu/paži, plavte prsařské nohy/ouško.
 5. Na břehu vyšetřete dech — dýchá normálně nebo nenormálně/vůbec?
 6. V případě nenormálního/žádného dýchání zahajte resuscitaci.
  • Shánějte se po defibrilátoru (AED).
  • Po tonutí osoby, zahajujeme resuscitaci 5 startovními vdechy. (Urgentní medicína, 2015)

Záchrana tonoucího: pasivní tonoucí

Tah za bradu ve spojení s prsařskými nohami je pomalejší technika vhodná na stojatou vodu. Zatímco tah za paži ve spojení s ouškem (plavecký styl na boku) je rychlá technika určená především do tekoucí vody.

Avšak mějte na paměti, že přečtením článku se zachránit tonoucího nenaučíte. To je potřeba nacvičit někde v bazénu. A hlavně, pouštět se do vln bez potřebných zkušenosti a odhadnutím svých sil by Vás mohlo vyjít draho…